SGDD TOGETHER WE STAND ACTIVITY PROGRAMI E-TEŞVİK KARTLARI SERVİS HİZMET ALIM İHALESİ-1.ZEYİLNAME

1.ZEYİLNAME

18.01.2018

Derneğimizce 08.01.2018 tarihinde başlatılan ASAM/GIZ-TOGETHER/2018.01.001/RFP no’lu SGDD TOGETHER WE STAND ACTİVİTY PROGRAMI E-TEŞVİK KARTLARI SERVİS HİZMET ALIMI İHALESİ’nde,

 • Teknik Teklif Formu” (EK B) dokümanında
 • Doldurmakla Yükümlü Sorular kısmı puanlamasında
 • Ürün Ortalama Stok Seviyesi tablolarında
 • “Finansal Teklif Formu” (EK C) dokümanında
 • Tablo -3 Sıra No:5 ürününün katsayısında
 • Finansal Değerlendirme Kriterlerinde

değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Ankara ve İstanbul İli için Kalem kurşun-tükenmez-fosforlu ürün tablosunun ayrı tablolarda gösterilmiştir
 • Ankara İli için Ekmek, Pasta Ürün Ortalama Stok Seviyesi tablosu eklenmiştir
 • İstanbul İli için çift oluşan Tahin Ürün Ortalama Stok Seviyesi tablolarından birisi çıkarılmıştır
 • İstanbul İli için Post-it, ekmek, pasta Ürün Ortalama Stok Seviyesi tablosu eklenmiştir.
 • Tablo -3 Sıra No:5 ürününün katsayısı 2,00 olarak değiştirilmiştir.
 • EK B – Doldurmakla Yükümlü Sorular Kısmında Yapılan Değişiklikler:
Soru 23- B seçeneği
Eski Şartname (Ek B, syf.9) Revize Şartname (Ek B, sf.9)
Soru 23: B- Daha önce çalışılan firma sayısı 5 ve üzeri midir?( Firma SGDD’ ye bu çalışmaları kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.)(Cevap Evet ise Firma teknik değerlendirmeden 50(Elli) Puan, Hayır ise 0(Sıfır) puan alacaktır.) Soru 23: B- Daha önce çalışılan firma sayısı 5 ve üzeri midir?( Firma SGDD’ ye bu çalışmaları kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.)(Cevap Evet ise Firma teknik değerlendirmeden 20(Yirmi) Puan, Hayır ise 0(Sıfır) puan alacaktır.)

 

Soru 24 :C seçeneği
Eski Şartname (Ek B, syf.10) Revize Şartname (Ek B syf.10)
Soru 24:C- Sözleşme imzalamaya hak kazanan firmanın daha önce Devlet Kurumları ile çalışması var mıdır? (Cevap Evet ise Firma teknik değerlendirmeden 50(Elli)Puan, Hayır ise 0(Sıfır) puan alacaktır.)(Cevap Evet ise Firma belgeleri ibraz edecektir.)

 

Soru 24:C- Sözleşme imzalamaya hak kazanan firmanın daha önce Devlet Kurumları ile çalışması var mıdır? (Cevap Evet ise Firma teknik değerlendirmeden 10(On)Puan, Hayır ise 0(Sıfır) puan alacaktır.)(Cevap Evet ise Firma belgeleri ibraz edecektir.)

 

 • Finansal Değerlendirme Kriterleri’nde yapılamn değişiklikler:
Finansal Değerlendirme Kriterleri Tablo 1
Eski Şartname (Ek C, syf.6) Revize Şartname (Ek C, syf.6)
En Düşük Teklif X Firma Teklif/40 Puan En Düşük Teklif X 40 Puan/Firma Teklifi
Finansal Değerlendirme Kriterleri Tablo 2
Eski Şartname (Ek C, syf.6) Revize Şartname (Ek C syf.6)
En Düşük Teklif X Firma Teklif/20 Puan En Düşük Teklif X 20 Puan/Firma Teklifi
Finansal Değerlendirme Kriterleri Tablo 3
Eski Şartname (Ek C, syf.6) Revize Şartname (Ek C syf.6)
En Düşük Teklif X Firma Teklif/40 Puan En Düşük Teklif X 40 Puan/Firma Teklifi


Teknik Teklif Formu” (EK B) ve “Finansal Teklif Formu” (EK C) dokümanlarının revize edilmiş hali tarafınıza bu zeyilnamenin eki olarak belirtilmiştir ve düzeltilmiş dokümanların dikkate alınması gerekmektedir.

Firmaların bu zeyilnameyi aldıklarına dair teyitlerini 19.01.2018 Cuma günü 16:30’a kadar tarafımıza yazılı olarak bildirmeleri rica olunur.

Bilgilerinize sunulur.

                                                                       Ek 1: “Teknik Teklif Formu” (EK B)

Ek 2 : “Finansal Teklif Formu” (EK C)     

Ek B ve Ek C indirmek için Tıklayınız