Akdeniz Köprüsü 2015: Türkiye ve İtalya’da Sivil Toplumlar Arasında Bir Bağ

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafında finanse edilen Akdeniz Köprüsü 2015 projesinin amacı; Türk sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliğinin sığınmacıların/göçmenlerin/mültecilerin insan haklarına yönelik uygulamaları, yönetmelikleri ve politikaları hakkındaki bilgisini arttırmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için proje süresince gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler;

  • Türkiye’de Antep ve İtalya’da Ligurya bölgesinde faaliyet gösteren STK ve yerel otoriterlerin analizi
  • Türkiye ve İtalya’daki mültecilerin/göçmenlerin/sığınmacıların haklarına yönelik uygulama ve mevzuata yönelik iki karşılaştırmalı araştırmanın yapılması
  • Türk faydalanıcıların İtalya’daki odak bölgeye kurumsal ziyareti
  • İki araştırma birleştirilerek final raporunun hazırlanması ve el kitapçığının hazırlanması
  • El kitabının hem Türkiye hem de İtalya’daki faydalanıcılara dağıtımı
  • Final Raporunun Türkiye ve İtalya’daki mülteci/göçmen/sığınmacı haklarıyla uğraşan yetkililer ile paylaşımı
  • Araştırmanın sonucunun kamuoyu ile paylaşılacağı Gazintep’te 1 günlük uluslararası bir konferans

Bu adımlar ile proje İtalya ve Antep’te mülteci/göçmen/sığınmacı hakları alanında çalışan kişi ve kurumları birbirine bağlayıp bu konudaki uygulama ve mevzuat hakkındaki bilgilerini arttıracaktır. Ayrıca projenin sonunda Avrupa Birliğinin mülteci/göçmen/sığınmacı hakları konusundaki politikaları daha görünür olup, bu anlamda Türkiye’nin birliğe entegrasyonu da kolaylaşacaktır.