Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi

SGDD-ASAM, Ankara’da yaşayan Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecilere hizmet verebilmek için Mamak’ta Çok Yönlü Destek Merkezi’yle çalışmalarına devam etmektedir. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile ortak yürütülen bu proje kapsamında şehirde yaşayan mülteci nüfusuna verilen yasal, sosyal ve psikolojik danışmanlıkların yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Arapça kursları da düzenlenmektedir.

Bu merkez, geniş kapsamlı ve birden fazla hizmeti içeren yapısıyla Ankara’da mülteciler için hizmet veren ilk merkez oluşuyla şehirdeki mülteci nüfusunun hak ve hizmetlere erişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Merkezde sunulan hizmetler ve gerçekleştirilen faaliyetler;

  • Çocuklar için sanat kursları,
  • Müzik kursları,
  • Yetenek kazandırma kursları (halı dokuma, internet sitesi tasarımı, oyuncak yapımı, el sanatları, takı tasarımı,
    pasta süsleme, vb.),
  • Sağlık danışmanlığı ve hastane yönlendirmeleri,
  • Mülteciler için gerekli durumlarda merkezden yönlendirilecek tercüman desteği,
  • Yerel halk ve otoritelere yönelik farkındalık artırıcı etkinlikler,
  • Mültecilerle yerel halk arasındaki uyumu artırıcı faaliyetlerdir.

Bu hizmetlerin yürütülmesi için merkezde dosya çalışanları, sosyal çalışmacılar, psikologlar, sağlık eğitmenleri, uyum uzmanı, eğitmenler ve tercümanlar bulunmaktadır.