Askıdaki Yaşamlar için Diyalog

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Askıdaki Yaşamlar için Diyalog: Sığınmacı ve Mülteciler için Sivil Toplum Örgütleri Diyaloğu” adlı proje kapsamında, mülteci ve sığınmacıların haklara erişimine destek verecek yerel bir ağ oluşturmak, var olan yerel ağları güçlendirmek amacıyla Karabük, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun illerinde yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir.

Bu projenin diğer amaçları ise yerel bir koordinasyon mekanizması ile farkındalığı arttırmak, savunuculuk faaliyetlerine kaynak sağlamak için bir sivil toplum örgütü ağı yaratmak ve konu ile ilgili aktivitelerde bulunmak isteyen sivil toplum örgütlerine ve sığınmacı ve mültecilere kaynak oluşturacak nitelikte rehberler hazırlamaktır. Bu rehberlere www.sgdd.org.tr/askidaki-yasamlar adresinden ulaşılabilir.