Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

“Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından desteklenmektedir. Program, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarını ortak konuların çevresinde bilgi ve deneyim paylaşmalarını sağlamak ve aralarında sürekli bir iletişim inşa etmeleri için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı programın teknik uygulamasından sorumlu kurum iken, Merkezi Finans ve İhale Birimi programın sözleşme makamıdır.

Yunan sivil toplum kuruluşu Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı (ANCE) ve Türkiye’deki İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından uygulanan 14 ay süreli “Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” projesinin genel hedefi, AB-Türkiye sivil toplum işbirliğini, göç ve sığınma politikalarını AB standartlarına göre geliştirmek ve Türkiye ve AB arasında göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirmek için kolaylaştırmaktır.

Projenin Hedefleri
  • İnsan hakları ve göç yönetimi alanlarında reformların geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak için Türk sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek
  • Türkiye ve Yunanistan arasında sivil toplum işbirliği ile göç ve sığınma yönetim sistemleri hakkında bilgi alışverişini güçlendirmek
  • Türk ve Yunan toplumlarının sığınmacı ve göçmen hakları konusunda farkındalıklarını arttırmak