Devam Eden Projeler

Mobil Ekipler

SGDD, 5 mobil ekibi ile Türkiye’nin 70 ilinde yaşayan 3000’den fazla aileyi evinde ziyaret ederek hem ihtiyaç değerlendirmesi hem de hassas durumlara yönelik yüksek risk tespiti yapıyor, hassas durumda olan sığınmacı ve mülteciler için koruma mekanizmalarına erişimleri konusunda gerekli girişimlerde ve yönlendirmelerde bulunuyor ve BMMYK dosya süreçlerinin takibine ilişkin yardımcı

Read More

Suriyeli Kadınlara Yönelik İhtiyaç Belirleme Projesi

Proje, kamp dışında yaşayan geçici koruma altındaki 16-55 yaş arası Suriyeli kadınların ekonomik ihtiyaçlarını, geçim kaynağına ulaşma biçimlerini, başa çıkma mekanizmalarını belirlemek üzere kurgulanmıştır. Türkiye’de farklı demografik yapılara ve göç özelliklerine sahip 7 ilde 15 yaş ve üstü geçici koruma altındaki Suriyeli kadın mültecilere odaklanacaktır. Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Konya ve İzmir’de

Read More

UNHCR-ASAM Danışmanlık Hattı

UNHCR-ASAM Danışmanlık Hattı (UNHCR-ASAM Counselling Line) 2017 Şubat ayı itibariyle Türkiye’de ikamet eden tüm mülteci ve sığınmacılara hizmet vermeye başladı. Başta Arapça, Farsça olmak üzere Urduca, Somalice, İngilizce ve Türkçe dillerinde danışmanlık veren çağrı merkezine 444 48 68 numaralı hat üzerinden ulaşılabiliyor. 17 danışmanın aktif olarak görev yaptığı ve günde ortalama 400 çağrının

Read More

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri

Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir illerinde Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örğütü (WHO) tarafından desteklenen, WHO, ASAM ve Sağlık Bakanlığına bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütülen, 20 Şubat 2017’de imzalanan ve 13 ay sürecek “Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı

Read More

Destekleyici Progamlar, Teknik Eğitim ve Hukuki Destek Yoluyla Örgün Eğitim, Geçim Kaynakları ve Koruma Hizmetlerine Erişimi Sağlamak

Ocak 2017’de başlayan ve 12 ay sürmesi planlanan proje NRC ile ortak yürütülmektedir. Proje, mevcut ASAM Ofislerindeki hukuki danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve 6-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitim programlarının oluşturulmasını kapsar. Ankara, Konya ve Gaziantep’te ulaşılması hedeflenen çocuk sayısı 1500’dür.

Read More

Yaşam Becerilerini Geliştirme Merkezi

PRM tarafından finanse edilen ve Ekim 2016’da başlayan proje, mültecilerin ev sahibi toplumla olan bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamlarına katkıda bulunmak için mültecilerin yaşam becerileri eğitimleri ve okul destek programları yoluyla kendine güvenini artırmayı amaçlamaktadır. Adana ve İstanbul’da birer eğitim merkezi kurulacaktır. Destek programları Türk dili kurslarını, İngilizce dil kurslarını, Mesleki

Read More

Türkiye’deki Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

SGDD geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” adlı projeyi uygulamaya başladı.  Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun illerinde açılacak dokuz yeni çok yönlü destek merkezinde ve Aksaray, Bolu, Sivas,

Read More

Barış ve Sanat Merkezi

Gaziantep’te faaliyet gösteren merkez sanat, spor ve eğitim alanına yoğunlaşarak mültecilere huzur ve barış ortamı içerisinde zaman geçirme imkânı veriyor. Etkinlikler kapsamında koro çalışmaları, merkez kütüphanesinde kitap kulübü, satranç ve futbol turnuvaları, el işi ve resim gibi sanatsal faaliyetler, fotoğraf sergileri, film festivali ve dil kursları ile okula yönelik etütler

Read More

REFWORK

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleştirilen ve Nisan 2016’da başlayan projede; Mültecilerin haklarını ve ulaşabilecekleri hizmetleri pratik bir şekilde öğrenebilecekleri kendi kendine danışmanlık kitapçıkları, Mültecilerle gerçekleştirilen saha çalışmalarının anlatıldığı sahada faaliyet gösteren tüm aktörlerin yararlanabileceği “Mültecilerle Çalışmak” başlıklı bir rehber kitapçık ile, Mültecilere yönelik yazılı ve görsel basında yayınlanan haberlerin

Read More

Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan

BM Nüfus Fonu UNFPA desteği ile kadın ve genç kızlara yönelik sağlık danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık ile üreme ve kadın sağlığı alanında eğitimler vermek üzere kurulan alanlar sağlık eğitmenleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakaları için de bir danışma ve vaka takibi merkezi olmayı amaçlıyor.

Read More

12