Devam Eden Projeler

REFWORK: Mültecilerle Yapılan Çalışmalara Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen bu proje ile Türkiye’deki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimini güçlendirmek; STK’ların mültecilerle çalışma kapasitesini arttırmak, sığınmacıların entegrasyon sürecini kolaylaştırmak, medyanın sığınmacı sorunlarını ele alma kapasitesinin geliştirilmesi ve yazılı – görsel basın ve medya organlarında mültecilik konusunun işleniş bakımından olası olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Read More

Kent Mültecileri Koruma Programı

Türkiye, 2,5 milyonu aşkın bir rakamla, özellikle Suriyeli mülteciler bakımından dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra sayıları giderek artan Afgan ve Iraklı mültecilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yükselen sayılara ek olarak düzensiz göçmenlerin sayısı da artan bir eğilim göstermektedir. Son dönemde

Read More

Çok Yönlü Destek Merkezleri

SGDD-ASAM, Uluslararası Tıbbi Birlikler (Internation Medical Corps-IMC) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği içinde Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sakarya’da Çok Yönlü Destek Merkezleri (MSC) ile hizmet vermektedir. Bu merkezlerin temel amacı Suriyeli mültecilerin temel haklara, sosyal ve sağlık hizmetlerine ve ruh sağlığı hizmetlerine (MHPSS), yaygın eğitime ve yasal danışmanlık hizmetlerine

Read More

Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Psiko-sosyal Danışmanlık Projesi

Projenin amacı, mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal ve hukuki destek sağlamak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak, temel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olmak ve hassas durumda olan vakalar için yerel ve ulusal kaynakları harekete geçirerek hak ve hizmetlere erişimlerini hızlandırmaktır. SGDD-ASAM ekibi, 17 şehri kapsayan 12 saha ofisinde sosyal uyumu ve toplumsal barışı geliştirmeyi

Read More

Sığınma Başvurusunda Bulunan Kişilerin Başvuru İşlemleri

BMMYK Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı SGDD-ASAM, 2013 yılı Ocak ayından bu yana sığınma başvurusunda bulunan kişilerin ön kayıt işlemlerini Ankara merkez ofisinde gerçekleştirmektedir. SGDD-ASAM, 2015 yılı Mayıs ayında kayıt işlemlerini BMMYK Türkiye ofisinden devralmıştır. BMMYK kaydı Türkiye’deki koruma mekanizmalarına erişimde ilk adımdır. Kaydolduktan sonra, sığınmacılar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel

Read More