Devam Eden Projeler

Yaşam Becerilerini Geliştirme Merkezi

PRM tarafından finanse edilen ve Ekim 2016’da başlayan proje, mültecilerin ev sahibi toplumla olan bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamlarına katkıda bulunmak için mültecilerin yaşam becerileri eğitimleri ve okul destek programları yoluyla kendine güvenini artırmayı amaçlamaktadır. Adana ve İstanbul’da birer eğitim merkezi kurulacaktır. Destek programları Türk dili kurslarını, İngilizce dil kurslarını, Mesleki

Read More

Türkiye’deki Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

SGDD geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” adlı projeyi uygulamaya başladı.  Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun illerinde açılacak dokuz yeni çok yönlü destek merkezinde ve Aksaray, Bolu, Sivas,

Read More

Barış ve Sanat Merkezi

Gaziantep’te faaliyet gösteren merkez sanat, spor ve eğitim alanına yoğunlaşarak mültecilere huzur ve barış ortamı içerisinde zaman geçirme imkânı veriyor. Etkinlikler kapsamında koro çalışmaları, merkez kütüphanesinde kitap kulübü, satranç ve futbol turnuvaları, el işi ve resim gibi sanatsal faaliyetler, fotoğraf sergileri, film festivali ve dil kursları ile okula yönelik etütler

Read More

REFWORK

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleştirilen ve Nisan 2016’da başlayan projede; Mültecilerin haklarını ve ulaşabilecekleri hizmetleri pratik bir şekilde öğrenebilecekleri kendi kendine danışmanlık kitapçıkları, Mültecilerle gerçekleştirilen saha çalışmalarının anlatıldığı sahada faaliyet gösteren tüm aktörlerin yararlanabileceği “Mültecilerle Çalışmak” başlıklı bir rehber kitapçık ile, Mültecilere yönelik yazılı ve görsel basında yayınlanan haberlerin

Read More

Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan

BM Nüfus Fonu UNFPA desteği ile kadın ve genç kızlara yönelik sağlık danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık ile üreme ve kadın sağlığı alanında eğitimler vermek üzere kurulan alanlar sağlık eğitmenleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakaları için de bir danışma ve vaka takibi merkezi olmayı amaçlıyor.

Read More

Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri

SGDD 2016 yılında, mülteci çocuklara ve ailelerine daha güvenli bir ortam yaratmak, çocukların zihinsel, duygusal ve psiko-motor gelişimlerini iyileştirmek adına çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla içinde Çocuk ve Gençlik Dostu Alanların da bulunduğu Çocuk ve Aile Destek Merkezlerini Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir ve İstanbul’da hayata geçirdi. Çocuk koruma sorumluları, sosyal çalışmacılar, psikologlar,

Read More

Çok Yönlü Destek Merkezleri

SGDD’nin 2013 yılından bu yana mülteci ve sığınmacılara daha kapsamlı hizmet sunmak için uyguladığı Toplum Merkezi Modeli ile sığınmacı ve mülteciler, sosyal ve hukuki danışmanlık, sağlık danışmanlığı ve psiko-sosyal destekten yararlanırken, dil kurslarına, sosyal aktivitelere, psiko-sosyal faaliyetlere, temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kurslara, yerel halk ve mülteciler arasında barışçıl ilişkiler

Read More

Kent Mültecilerine Yönelik Koruma Projesi

35 ilde faaliyet gösteren 30 saha ofisi ile SGDD tüm mülteci ve sığınmacı gruplarına ücretsiz sosyal ve hukuki danışmanlık ile psiko-sosyal destek sağlarken, BMMYK’daki dosya süreçlerini takip etme konusunda da destek oluyor. Mülteci ve sığınmacıların dil bariyerini aşmaları konusunda tercüman desteği sağlayan SGDD, yerel koruma mekanizmalarının işlerliğini artırma konusunda yerel

Read More

Eş-Kayıt

Suriyeli olmayan sığınmacıların Türkiye’deki koruma mekanizmalarına erişiminde ilk adım ASAM tarafından gerçekleştirilmekte olan eş-kayıt işlemidir. SGDD Ankara Merkez Ofisi’nde, 2013 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) adına sığınma başvurusunda bulunan Suriyeli olmayan sığınmacıların kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor. Sığınmacılar kayıtlarını yaptırdıktan sonra, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)

Read More

12