Tamamlanan Projeler

Şanlıurfa Acil Müdahale Programı

2014 yılının Kasım ayında 290.000’in üzerinde Suriyeli mülteci Kobane’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınmıştır. SGDD-ASAM kısa süre içerisinde sahada göreve başlayarak Suruç bölgesinde ihtiyaç tespiti ve yardım dağıtımı yapmıştır. SGDD-ASAM, acil müdahale programının kapsamını genişleterek Şanlıurfa ve Adana’daki ofislerin koordinasyonunda Kilis, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde gıda dışı yardım ve kışlık malzeme dağıtımına başlamıştır.

Read More

Suruç Acil Müdahale Projesi

2014 yılının Kasım ayında, 200.000’in üzerinde Suriyeli mülteci Kobane’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınmıştır. SGDD-ASAM kısa sürede içerisinde saha çalışanları ve tercümanlardan oluşan beş ekip oluşturarak bölgedeki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının tespitini gerçekleştirmiş ve gıda dışı yardım paketleri ile kışlık malzemeler dağıtmıştır. SGDD-ASAM ayrıca, hassas grupta yer alan mültecilere daha iyi koruma

Read More

Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Koruma ve Beslenme Projesi

IMC VE UNICEF tarafından desteklenen proje kapsamında, kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar için koruma ve beslenme faaliyetleri yürütülmüş ve İstanbul, Gaziantep’teki Çok Yönlü Destek Merkezleri içerisinde ya da yakınında Çocuk Dostu Alanlar (CFSs) kurulmuştur. Proje kapsamında, 5 yaş altı çocuklar (6-59 ay arası) için, çocuk gelişim uzmanları ve beslenme uzmanları

Read More

Askıdaki Yaşamlar için Diyalog

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Askıdaki Yaşamlar için Diyalog: Sığınmacı ve Mülteciler için Sivil Toplum Örgütleri Diyaloğu” adlı proje kapsamında, mülteci ve sığınmacıların haklara erişimine destek verecek yerel bir ağ oluşturmak, var olan yerel ağları güçlendirmek amacıyla Karabük, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun illerinde yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla

Read More

Türkiye’de Hassas Durumda Olan Iraklı Mültecilere Destek Projesi

Proje Çorum ve Afyon illerinde yürütüldü. Proje kapsamında, özellikle hassas durumda olan çocuk ve kadın mültecilere ulaşılması hedeflendi. Projenin başlıca faaliyetleri arasında; ev ziyaretleri, ihtiyaç duyulan sığınmacı ve mültecilere psikolojik destek sağlanması, kadın sığınmacı ve mültecilerin aylık olarak sağlık ve sosyal eğitim konularında bilgilendirilmesi, başlangıç seviyesinde temel Türkçe eğitiminin verilmesi,

Read More

Nevşehir Kadın Hakları Projesi

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı kapsamında ‘Nevşehir’de cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı yok etme ve ilde yaşayan yerel, sığınmacı ve mülteci kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal haklarına erişimini geliştirme” başlığı ile yürütülen projede alan araştırması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında Nevşehirli kadınlar ve Nevşehir’de

Read More

Haklarımı Biliyorum, Sizin de Bilmenizi İstiyorum

Proje Kayseri, Gaziantep, Konya, İstanbul ve Ankara illerinde yürütüldü. Bu illerde gerçekleştirilen çalıştay, eğitim ve ağ oluşturma etkinlikleri aracılığıyla “Haklarımı Biliyorum, Sizin De Bilmenizi İstiyorum” başlıklı ve her ile özel rehberler hazırlandı. Rehber temel olarak, bulunulan il ve Türkiye’ye ilişkin sosyal ve kültürel imkanları anlatan, genel anlamda yerel bütünleşmeyle ilgili

Read More

Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje SGDD-ASAM ve Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında, söz konusu illerde 3500 kişi üzerinden algı tespitine yönelik saha araştırması yapıldı. Proje alanda algı tespitine yönelik ilk kapsamlı araştırma olma

Read More

Mülteci Destek Projesi: Nevşehir-Kayseri

Nevşehir ve Kayseri şehirlerinde 2012 – 2014 yılları arasında hizmet veren Çok Yönlü Destek Merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri uzmanları, psikologlar, saha çalışanları, eğitmenler ve anlaşmalı avukatlar ile bu illerde ikamet eden mülteci ve sığınmacılara sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları konusunda destek verdi. Merkezlerde sığınmacı ve mülteciler hukuki danışmanlık, psiko-sosyal

Read More

REFWORK: Kendi Kendine Danışmanlık Projesi

İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje çerçevesinde, sığınmacılara ve mültecilere sağlanan hizmetlere ilişkin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve iletişimi geliştirmek amacıyla Ocak 2014 – Mart 2015 arasında Mersin, İzmir, Eskişehir, Çorum ve Kırşehir’de toplantılar organize edilmiştir. Proje kapsamında ayrıca sözü edilen illerde yaşayan mültecilerin kullanımına yönelik çift dilli

Read More