Çocuk ve Aile Destek Merkezi

SGDD-ASAM, Temmuz 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında UNICEF desteği ve Uluslararası Tıbbi Birlikler iş birliği ile “Suriyeli Mülteci Çocuklar için Beslenme ve Koruma Aktviteleri” başlıklı bir proje gerçekleştirmiş, proje kapsamında kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar için koruma ve beslenme faaliyetleri düzenlemiştir. Proje kapsamında gelişim ve beslenme uzmanları çocuklarda beslenme yetersizliğine ilişkin ölçümler yapmış ve durumun tespiti halinde uzman hastanelere yönlendirmişlerdir. Diğer taraftan proje kapsamında oluşturulan Çocuk Dostu Alanlarda çocuklara yönelik psiko-sosyal aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci döneminde, SGDD-ASAM, UNICEF iş birliği “Çocuk Koruma ve Destek Merkezleri” açmıştır. Bu merkezler Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Adana’da faaliyet göstermekte ve SGDD-ASAM’nin Çok Yönlü Destek Merkezi modeli çocuklar için açılacak merkezlere uyarlanmaktadır. Merkezler aracılığıyla çocuklara ve ailelerine yönelik kapsamlı hizmetler sunulmakta, koruma sorumluları, psikologlar, aile danışmanları, beslenme uzmanları, gençlik çalışanları ve gönüllüler ile psiko-sosyal, hukuki, ebevyenlik ve beslenme konusunda danışmanlık verilmekte ve Merkezler bünyesinde kurulan Çocuk Dostu Alanlar ile çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında ayrıca mobil takımlar ev ziyaretleri gerçekleştirerek Merkeze ulaşamayan çocukların hassasiyetlerine ilişkin inceleme yaparak yerel koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için girişimlerde bulunmaktadırlar. Mobil takımlar ayrıca hijyen kiti dağıtımı ve yardım kartı dağıtımı yapmaktadır. Projede SGDD-ASAM Kayseri Ofisi’nde de bir çocuk koruma uzmanı görev yapmakta ve çevre illerdeki SGDD-ASAM Ofisleri de dahil olmak üzere çocuk koruma alanında danışmanlık sağlamaktadır.

Düzensiz sınır geçişleri sırasında geri itme, menşe ülkelere geri gönderme ya da sığınma hakkına erişememe gibi durumlarla karşı karşıya kalan sığınmacı ve mültecilere yönelik “Kent Mültecileri Koruma Programı” kapsamında yürütülen çalışmalara destek olunması amacıyla başta çocuklar olmak üzere hassas durumdaki kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve koruma mekanizmalarına ulaşmaları konusunda Çocuk Koruma ve Destek Merkezlerinde çalışan uzman personel sahada görev yapan avukat ve sosyal çalışmacılara destek sağlamaktadır.