Çok Yönlü Destek Merkezleri

SGDD-ASAM, Uluslararası Tıbbi Birlikler (Internation Medical Corps-IMC) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği içinde Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sakarya’da Çok Yönlü Destek Merkezleri (MSC) ile hizmet vermektedir.

Bu merkezlerin temel amacı Suriyeli mültecilerin temel haklara, sosyal ve sağlık hizmetlerine ve ruh sağlığı hizmetlerine (MHPSS), yaygın eğitime ve yasal danışmanlık hizmetlerine erişimleri gibi konularda onlara destek sağlayarak yaşam koşullarının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda SGDD-ASAM, sosyal çalışmacılar, birinci basamak sağlık uzmanları, psikologlar, eğitmenler, sözleşmeli avukatlar, koruma ve uyum uzmanları ve engelli uzmanlarından oluşan ekibiyle mültecilere hizmet sunmaktadır.

Merkezler her yaştan mültecinin katıldığı dil kursları, mesleki eğitim, sanat ve müzik kursları sunmaktadır. Ayrıca, hassas durumdaki kişilere Gıda Dışı Yardım Malzemeleri (NFI) ve çeşitli harcamalar yapabilecekleri yardım kartları dağıtmaktadır.