Gaziantep Barış ve Sanat Merkezi

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GiZ) iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Suriyeli mültecilerin korunma ve güçlenmelerini sağlamak amacıyla sanatsal, eğlenceli ve toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik etkinlikler ile kapasite geliştirmek ve ev sahibi toplumla uyum içerisinde barış dolu bir atmosfer yaratmak adına çalışmalar sürdürülmektedir.

Barış ve Sanat Merkezi, SGDD-ASAM’ın şehirdeki saha ofislerinden destek almaktadır. Proje kadrosu profesyoneller, Suriyeli öğretmenler, Suriyeli ve Türk gönüllülerden oluşmakta ve Suriyeli kadınlar, çocuklar ve gençlerle birlikte etkinlikler düzenlemektedir.

Projenin Amaçları;

1. Gaziantep’te yaşayan Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum arasında, geniş bir yelpazede sanat, spor, eğlence ve dinlenme etkinlikleri düzenleyerek, barış ve dayanışma atmosferi yaratmak,
2. Barış & Sanat Merkezi’nde düzenlenen dil, müzik, resim ve el becerileri kurslarıyla Suriyeli mültecileri güçlendirmek amaçlı eğitimler vermek ve destek sağlamak,
3. Sanat, spor, yöresel danslar, eğlenceli ve yaratıcı oyunlar düzenleyerek ve ev sahibi halkın da bu etkinliklere katılımını sağlayarak,Suriyeli mültecilerin ortama ısınmalarını kolaylaştıran sağlıklı bir atmosfer yaratmak,
4. Gaziantep’te ev sahibi toplum da oluşabilecek muhtemel bir ayrımcılığı ya da yabancı düşmanlığını (ksenofobi) önlemek için dergi yayınlamak,mülteci korosu oluşturmak,fotoğraf sergileri ve mülteci film festivali düzenlemek yoluyla toplumsal farkındalığı arttırmaktır.