Kadınlar ve Kızlar için Güvenli Alan

Bu proje, UNFPA’in iş birliğiyle, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (SGBV) vakaları için merkez olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’da üç farklı, Kadınlar ve Kızlar için Güvenli Alan (WGSS) oluşturulmuş ve bu alanlarda birincil sağlık hizmetleri seviyesinde Cinsel & Üreme Sağlığı (SRH) hizmetlerinin yanı sıra Aile ve Planlama (FP) ve Güvenli Annelik hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca WGSS’de, farkındalık arttırmak amacıyla SRH ve SGBV eğitimleri de vermektedir. Bu hizmetler, sosyal çalışmacılar, ebe hemşireler ve doktorlar tarafından sağlanmaktadır.

Projenin temel amaçları;

-Toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önüne alarak verilen FP ve cinsel yolla bulşana HIV (STI/HIV) de dahil birincil sağlık hizmetleri düzeyinde kapsamlı SRH/FP ve SGBV hizmetlerine erişimi ve hizmetlerin ulaşılabilirliğini arttırmak ve sağlık hizmetlerinşn kalite standartlarını karşılamak için insan haklarıyla uyum sağlamak,

-Mülteciler arasında en hassas ve ötekileştirilmiş kadınlar/kızlar, ergenler ve gençlere ulaşmak, sağlık ve kadının güçlendirilmesine dair hizmetler sunmaktır.