REFWORK: Kendi Kendine Danışmanlık Projesi

İngiltere Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje çerçevesinde, sığınmacılara ve mültecilere sağlanan hizmetlere ilişkin yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve iletişimi geliştirmek amacıyla Ocak 2014 – Mart 2015 arasında Mersin, İzmir, Eskişehir, Çorum ve Kırşehir’de toplantılar organize edilmiştir.

Proje kapsamında ayrıca sözü edilen illerde yaşayan mültecilerin kullanımına yönelik çift dilli (Türkçe/Arapça, Türkçe/Farsça, Türkçe/Somalice vb.) rehberler hazırlanmıştır. Bu rehberler sığınmacı ve mülteciler için hak ve yükümlülüklerine, ilgili hükümet dışı kuruluşların ve devlet kurumlarının hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerine, olası sorunların nasıl çözüleceğine ve çeşitli kurumlara nasıl başvurabileceklerine ilişkin bir kaynak niteliğindedir. Buna ek olarak, hazırlanan rehberler savunuculuk faaliyetleri ve sivil toplum örgütleri için de bir kaynak teşkil etmektedir.

Projenin bir diğer önemli çıktısı ise www.refugeeinturkey.org adresli internet sayfasıdır. Bu sayfada mülteci ve sığınmacıların karşılaşabileceği sorunlarda yön gösterebilecek güncel bilgiler çeşitli dillerde sunulmaktadır. Hazırlanan rehberlere www.refugeeinturkey.org ve www.sgdd.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.