Kent Mültecileri Koruma Programı

Türkiye, 2,5 milyonu aşkın bir rakamla, özellikle Suriyeli mülteciler bakımından dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra sayıları giderek artan Afgan ve Iraklı mültecilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yükselen sayılara ek olarak düzensiz göçmenlerin sayısı da artan bir eğilim göstermektedir. Son dönemde mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerinin sıklaştığı görülmektedir. Türkiye’den Avrupa’ya geçiş sırasında karşılaştıkları, geri itme, sığınmacı haklarına erişememe, menşe ülkelerine geri gönderilme gibi sorunların oranındaki artış, artan sınır geçişi sayısıyla paraleldir. Bu bağlamda, bölgeye ve sığınmacı haklarına erişimle ilgili hak temelli savunuculuk faaliyetlerini yürütmek üzere “Kent Mültecileri Koruma Programı” başlatılmıştır.

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile iş birliği içinde yürütülen projenin temel amaçları;

  • Düzensiz sınır geçişleri esnasında Türk makamları tarafından yakalanan hassas durumdaki kişileri tespit etmek ve izleme işlemlerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığına dair ilgili makamlara destek vermek,
  • Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan sınırları arasında gerçekleşen geri itme vakalarını raporlamak,
  • Kentsel alanda yaşayan mültecilerin hak ve hizmetlere erişimini sağlamak,
  • Mülteciler ve sığınmacıları desteklemek için hak temelli kabul sistemini geliştirmektir.

 

Proje kapsamında SGDD-ASAM, sosyal çalışmacılar, avukatlar ve psikologlarıyla Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van’da çalışmalarını sürdürmektedir.