KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALESİ

SGDD Aşağıdaki alanlarda destek almak amacıyla hizmet alacaktır;
-SGDD’nin; Kamu Kurumları ve Bağlı kuruluşlarla kurumsal iletişiminin güçlendirilmesi
-SGDD’nin Kamu Kuruluşları ile yapacağı ortak faaliyetlerin planlanması
-SGDD’nin faaliyette bulunduğu yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerinin ilgili makamlarla iletişiminin güçlendirilmesi
-SGDD’nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalarının hazırlanmasına destek olunması
-SGDD’nin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması ve belirlenmesi
-SGDD’nin Basın ve Halkla ilişkiler konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması
-SGDD’nin Proje hazırlanması,Projelerin sunulması ve uygulamaya geçirilmesi süreçlerinde kamu kurumları nezdinde temsiliyetinin güçlendirilmesi
*Yukarıda belirtilen konular ile beraber ek öneriler çerçevesinde ilgilenen Danışmanlık Firmalarının Teklif dosyalarını hazırlayarak, SGDD üst yönetimine sunum yaparak teklifte bulunması gerekmektedir.
Teklif Başvuru Son tarihi 17 Aralık 2018 saat 17.00’dir .