OFİS MOBİLYASI ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ

ASAM/COSTSHARE/2018.10.088/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen OFİS MOBİLYASI ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   16.11.2018 CUMA – Yerel Saat ile 17:00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 16  KASIM 2018 CUMA Yerel Saat ile 17:00’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.