ÖNEMLİ DUYURU

ASAM/HQ/2017.01.001/ITB no’lu SGDD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ekipman Alımı 6 Ay Süreli Çerçeve Anlaşma İhalesi için oluşturulan ikinci bir zeyilname ile Teklif Daveti ve Teknik Şartname (EK A) dokümanlarında birtakım kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Firmaların mağduriyet yaşamaması adına ihaleye teklif verme son tarihi 10 MART 2017 CUMA SAAT 13.30’a kadar uzatılmıştır.