REFWORK: Mültecilerle Yapılan Çalışmalara Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin iş birliği ile gerçekleştirilen bu proje ile Türkiye’deki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimini güçlendirmek; STK’ların mültecilerle çalışma kapasitesini arttırmak, sığınmacıların entegrasyon sürecini kolaylaştırmak, medyanın sığınmacı sorunlarını ele alma kapasitesinin geliştirilmesi ve yazılı – görsel basın ve medya organlarında mültecilik konusunun işleniş bakımından olası olumsuz etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’deki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimi için mültecilerin yanı sıra ve mültecilerle birlikte çalışma yürüten STK’ların bilgi, farkındalık ve kapasitelerinin artırılması ile medyaya konuya ilişkin doğru bilgilendirme yapmaları için gereken bilgi ve hassasiyetlerin kazandırılması hedefleri doğrultusundaki bu proje, 3 tamamlayıcı unsurdan oluşmaktadır:

1.  Kendi Kendine Danışmanlık: Kendi kendine danışmanlık yoluyla Suriyeli mültecilerin hak ve hizmetlere erişimi ve Türkiye’deki entegrasyon süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla Rehber kitapların hazırlanması ve güncel bilgilerden oluşan web sitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Türkiye’de Mültecilerle Gerçekleştirilen Saha Çalışmaları: Başta STK’lar olmak üzere sığınmacılarla çalışan tüm paydaşların (psikologlar, sosyal çalışmacılar, tercümanlar, saha çalışanları, STK’lar, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar) kapasitelerini arttırmaya yönelik saha çalışmaları yapılması ve bu çalışmalar ışığında oluşturulacak rehber kitabın hazırlanması planlanmaktadır.

3. Mülteciler için Medyanın İzlenmesi: Genel olarak medyanın, ev sahibi nüfusun mültecilerle ilgili bilgi edinebilecekleri tek veya kolay ulaşılabilir kaynak olması nedeniyle algı oluşturmadaki etkisi büyüktür. Bu projeyle birlikte öncelikle medyanın konuya bakış açısı tespit edilecektir. Türkiye’nin mültecilerin yeni kalıcı adresi olacağı öngörüsünden hareketle; olumsuz bakış açısı yaratma, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve ayrımcılığı önlemek, bunun yerine barışın inşasını sağlamak ve mültecilerin topluma katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla bir program geliştirerek ulusal ve yerel basın üyelerine eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca mülteciler konusuna ilişkin hazırlanan haberlerdeki dilin prensiplerine yönelik bir medya rehber kitabının hazırlanması da amaçlanmaktadır.