SGDD 2017 YILI AB PROJESİ PERSONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI HİZMETİ SATIN ALIMINA İLİŞKİN TEKLİF ÇAĞRISI

SGDD 2017 YILI AB PROJESİ PERSONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI HİZMETİ SATIN ALIMINA İLİŞKİN TEKLİF ÇAĞRISI

ASAM/EU/2017.02.008/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen

SGDD 2017 YILI AB PROJESİ PERSONELLERİNE YÖNELİK EĞİTİM TOPLANTISI HİZMETİ SATIN ALIMI için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:

03.03.2017 CUMA – Yerel Saat ile 17:30

 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 03.03.2017-Cuma Yerel Saat ile 17:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.