SGDD AB-MADAD PROJESİ YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL SÜRELİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ

ASAM/EU-MADAD/2018.11.043/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD AB-MADAD PROJESİ YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL SÜRELİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

29.11.2018 PERŞEMBE – Yerel Saat ile 15:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 29 KASIM 2018 PERŞEMBE Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.