SGDD BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİPMAN ALIMI 6 AY SÜRELİ ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ

SGDD BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİPMAN ALIMI 6 AY SÜRELİ ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ

ASAM/HQ/2017.01.001/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİPMAN ALIMI 6 AY SÜRELİ ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:

03.03.2017 CUMA – Yerel Saat ile 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 3 MART 2017 CUMA Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.