SGDD ÇERÇEVE ANLAŞMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İHALESİ’ NE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ TOPLAMA UZATMASI

ASAM/CS/2019.05.002/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD ÇERÇEVE ANLAŞMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İHALESİ’ NE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye süresini uzatmaktadır.

13.05.2019-31.05.2019 tarihi içerisinde olan son teklif verme süresi, 24.06.2019 tarihi saat 15:30 ‘a kadar uzatılmıştır.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   24.06.2019 CUMA – Yerel Saat ile 15:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

 

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 24 HAZİRAN 2019 CUMA Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.