SGDD ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI 2019 YILI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ (SGDD PROJELERİ COST SHARE )

ASAM/COSTHARE/2018.10.030/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI 2019 YILI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ ( SGDD PROJELERİ COST SHARE ) için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 30.11.2018 CUMA – 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 30 KASIM 2018 CUMA Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. 

Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.