SGDD GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ PROJESİ MOBİL SAĞLIK ARAÇ(LARI) ALIM İHALESİ

SGDD GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ PROJESİ MOBİL SAĞLIK ARAÇ(LARI) ALIM İHALESİ

ASAM/WHO/2018.02.002/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ PROJESİ MOBİL SAĞLIK ARAÇ(LARI) ALIM İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   23.02.2018 CUMA – 17:00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 23 ŞUBAT 2018 Yerel Saat ile 17:00’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.