SGDD KORUMA KAPSAMINDAKİ SIĞINMACI VE GÖÇMENLER İÇİN OTEL KONAKLAMA HİZMET ALIMI ÇERÇEVE ANLAŞMASI

ASAM/COSTSHARE/2020.02.001/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD KORUMA KAPSAMINDAKİ SIĞINMACI VE GÖÇMENLER İÇİN OTEL KONAKLAMA HİZMET ALIMI ÇERÇEVE ANLAŞMASI için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   10/03/2020 Salı – Yerel Saat ile 17:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 10 MART 2020 SALI  Yerel Saat ile 17:30’a kadar Birlik Mah. Katar Cad. No:11 Çankaya/Ankara adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır