SGDD MSD PROJESİ ANNE-BEBEK KİTİ ALIMI İHALESİ

ASAM/MSD/2019.02.01/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD MSD PROJESİ ANNE-BEBEK KİTİ ALIMI İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saat:   27.03.2019 ÇARŞAMBA– Yerel Saat ile 15.30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 27 MART 2019 Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.