SGDD OFİSLERİ MÜZİK EĞİTİMİ HİZMETİ ALIMI

ASAM/UNC/2018.06.059/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD OFİSLERİ MÜZİK EĞİTİMİ HİZMETİ ALIMI için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

 Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

21.06.2018 PERŞEMBE – Yerel Saat ile 13:30

 İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

 İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.