SGDD TOGETHER WE STAND ACTIVITY PROGRAMI E-TEŞVİK KARTLARI SERVİS HİZMET ALIM İHALESİ

ASAM/GIZ-TOGETHER/2018.01.001/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD TOGETHER WE STAND ACTIVITY PROGRAMI ALIMI İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

29.01.2018 PAZARTESİ– Yerel Saat ile 15:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 29 OCAK 2018 PAZARTESİ Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler, postada veya kargoda meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.