SGDD ”TÜRKİYE’DE GÖÇÜN YAKIN TARİHİ (1990-2018)” ARAŞTIRMA YAYIN HİZMET ALIM İHALESİ

SGDD; aşağıda belirtilen konuları içeren bir araştırma, değerlendirme ve analiz içerikli yayın oluşturacaktır.
-Türkiye’ye yönelen göç hareketlerinin sosyolojik, ekonomik ve hukuki analizleri ve kronolojik sıralaması
-Belirtilen tarih aralığındaki Türkiye’ye yönelik göç hareketlerinin, göç politikaları oluşturulması sürecine etkileri
-Türkiye-AB sürecinin Türkiye’nin kendi Göç mevzuatını oluşturma sürecine etkisi
-Göç alanına ilişkin güncel durum değerlendirmesi ve göç hareketleri ile birlikte Türkiye’deki kurumsal ve hukuki alt yapının oluşturulması sürecinin detaylarıyla ve gerekçeleriyle analizinin yayına uygun bir biçimde hazırlanması
-Göç hareketlerinin toplumsal etkisinin karşılaştırılmalı analizi
-Türkiye ve Diğer Ülkelerin göç hareketleri ve göçe müdahaleleri aynı zamanda göç yönetimleri sürecinde uygulamış oldukları politikaların karşılaştırmalı analizi
-Göç Yönetimine ilişkin kısa-orta ve uzun vadeli strateji önerilerinin sunulması
Ve müzakereler neticesinde eklenebilecek konularla birlikte bir araştırma-yayın çalışması gerçekleştirilecektir. Hazırlanan eser telif hakları SGDD’ de olmak üzere yayınlanacaktır.
İlgilenen, kişi, firma veya konsorsiyumların; Teklif önerisinin detayı, hazırlık ve tamamlanma süreçlerini belirterek, ayrıca araştırma-yayın ekibinin tanıtım dosyası ile birlikte 17 Aralık 2018 tarihine kadar tekliflerini teslim etmeleri gerekmektedir.