SGDD UNFPA DESTEKLİ PROJE KAPSAMINDA NİSAN-MAYIS 2019 SÜRECİNDE PLANLANAN PANELLER İÇİN HİZMET ALIMI İHALESİ

ASAM/UNFPA/2019.03.003/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD UNFPA DESTEKLİ PROJE KAPSAMINDA NİSAN-MAYIS 2019 SÜRECİNDE PLANLANAN PANELLER İÇİN HİZMET ALIMI İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

 Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

27.03.2019 ÇARŞAMBA – Yerel Saat ile 15:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 27 MART ÇARŞAMBA Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.