SGDD WHO PROJESİ MERSİN, HATAY VE İZMİR GSEM TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İHALESİ

SGDD WHO PROJESİ MERSİN, HATAY VE İZMİR GSEM TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İHALESİ

ASAM/WHO/2017.12.003/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD WHO PROJESİ MERSİN, HATAY VE İZMİR GSEM TEMİZLİK HİZMETİ ALIM İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

22.12.2017 CUMA – Yerel Saat ile 16:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 22 ARALIK 2017 Yerel Saat ile 16:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.