SGDD WHO PROJESİ MERSİN ve HATAY GSEM INVERTER KLİMA ALIM İHALESİ

ASAM/WHO/2018.02.003/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen “SGDD WHO PROJESİ MERSİN ve HATAY GSEM INVERTER KLİMA ALIM İHALESİ ” için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat:  

02.03.2018 CUMA – 17:00

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 02 MART 2018 Yerel Saat ile 17:00’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.