SGDD WHO PROJESİ MOTİVASYON ETKİNLİĞİ VE KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALIMI’ NA İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ

ASAM/WHO/2019.03.002/RFP

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD WHO PROJESİ MOTİVASYON ETKİNLİĞİ VE KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALIMI’ NA İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saat:  
12.04.2019 CUMA – Yerel Saat ile 15:30
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.
 
İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 12 NİSAN CUMA Yerel Saat ile 15:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.