SGDD WHO PROJESİ PORTATİF EL EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI ALIM İHALESİ

ASAM/WHO/2017.12.004/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD WHO PROJESİ PORTATİF EL EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI ALIM İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 16.01.2018 SALI – 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org>adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 16 OCAK 2018 Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.