SGDD YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL SÜRELİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ

ASAM/UNHCR/2017.08.004/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD YAZICI TONERİ ALIMI 1 YIL SÜRELİ ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat: 03.11.2017 CUMA – 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 3 KASIM 2017 CUMA Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.