Sığınmacı ve Mültecilere Yönelik Psiko-sosyal Danışmanlık Projesi

Projenin amacı, mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal ve hukuki destek sağlamak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak, temel ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olmak ve hassas durumda olan vakalar için yerel ve ulusal kaynakları harekete geçirerek hak ve hizmetlere erişimlerini hızlandırmaktır.

SGDD-ASAM ekibi, 17 şehri kapsayan 12 saha ofisinde sosyal uyumu ve toplumsal barışı geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler de düzenlenmektedir. Aynı zamanda aileler için hijyen malzemeleri ve çocuklar için kırtasiye setleri dağıtmaktadır.

Proje, 2005 yılından bu yana BMMYK desteğiyle ve sosyal çalışmacılar, psikologlar ve tercümanlardan oluşan kadrosuyla yürütülmektedir.

Bu projedeki ofisler Türkiye’deki sığınmacı ve mülteciler için her konuda destek alabilecekleri önemli merkezler haline gelmiştir.

Projenin uygulandığı iller:

Amasya, Çorum, Kastamonu, Isparta, Burdur, Afyon, Gaziantep, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Denizli, Samsun