Türkiye’deki Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

SGDD geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” adlı projeyi uygulamaya başladı.  Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun illerinde açılacak dokuz yeni çok yönlü destek merkezinde ve Aksaray, Bolu, Sivas, Trabzon, Uşak ve Yozgat illerinde açılacak altı yeni saha ofisinde mülteci ve sığınmacılara sosyal ve hukuki danışmanlık ile psikolojik destek verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında Afyon, Kayseri ve Niğde illerindeki mevcut üç saha ofisinin de kapasitesi artırılacaktır. Proje, mülteci ve sığınmacıların hak ve yükümlülüklerine dair farkındalığı artırmayı; yerel koruma mekanizmalarının işlerliğinin yapılacak yönlendirmelerle artırılmasını; koruma hizmeti veren yerel otoriteleri desteklemeyi ve ev sahibi topluluk ile mülteciler arasındaki toplumsal uyumu artırmayı hedeflemektedir.