Yaşam Becerilerini Geliştirme Merkezi

PRM tarafından finanse edilen ve Ekim 2016’da başlayan proje, mültecilerin ev sahibi toplumla olan bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamlarına katkıda bulunmak için mültecilerin yaşam becerileri eğitimleri ve okul destek programları yoluyla kendine güvenini artırmayı amaçlamaktadır.

Adana ve İstanbul’da birer eğitim merkezi kurulacaktır. Destek programları Türk dili kurslarını, İngilizce dil kurslarını, Mesleki Eğitimlerini ve sosyal içerme faaliyetlerini içerecektir. Proje Suriyeli mülteciler için yazılmıştır; bununla birlikte yürütülen aktivitelerde, faydalanıcıların % 50’si Suriyeli olduğu müddetçe, aktiviteler Suriyeli olmayan mültecilere ve yerel topluluğa açık olacaktır.

Aşağıda listelenen faaliyetler bu proje kapsamında yer alacaktır:

  • MEB ile koordineli olarak akredite bir sistem oluşturulması
  • Türkçe eğitim kursları için Halk Eğitim Merkezleri ve mesleki eğitimler için İŞKUR ile faaliyet yürütülmesi
  • Meslek eğitimlerini tamamlayan katılımcıların aldıkları meslek eğitimine uygun sektörlerde istihdam edilmelerine yardımcı olunması
  • Dil kursları, etüt dersleri, ebeveynler için eğitim rehberliği ve bilinçlendirme oturumları yoluyla okul kayıtlarını arttırmak ve okulu terk etme oranlarını düşürmek
  • Çalışan mültecilere akşam/hafta sonu sınıfları vasıtasıyla ulaşılması (dil sınıfları ve mesleki eğitimler)
  • Faaliyetlerle sosyal uyumun teşvik edilmesi