ZEYİLNAME-SGDD ÇERÇEVE ANLAŞMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İHALESİ’NE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ

Derneğimizce 13.05.2019 tarihinde başlatılan ASAM/CS/2019.05.002/RFP no’ lu SGDD ÇERÇEVE ANLAŞMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İHALESİ’NE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİihalesi’nin kapanış tarihi 14.06.2019 tarihinde yayınlanan zeyilnameyle 24.06.2019 – 15.30 olduğu duyurulmuştu. Derneğimizce düzenlenen SGDD ÇERÇEVE ANLAŞMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI İHALESİ’NE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİihalesine yeterli katılım gösterilmemesi sebebiyle son teklif verme süresi 28.06.2019 – 15.30 olarak güncellenmiştir.

Firmaların bu zeyilnameyi aldıklarına dair teyitlerini 26.06.2019 Çarşamba günü saat 17:30’ a kadar yazılı olarak bildirmeleri rica olunur.

İlgili dokümanı bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.