ZEYİLNAME/SÜRE UZATIMI-SGDD ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI 2019 YILI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ

ASAM/COSTSHARE/2018.10.030/ITB

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yukarıda bahsi geçen SGDD ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI 2019 YILI ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALESİ  için kapalı zarf usulü ile teklif vermeye davet etmektedir.

Teklif teslimi için son tarih ve saat uzatılmıştır:

07.12.2018 CUMA – Yerel Saat ile 13:30

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <supply@sgdd-asam.org> adresine iletilecek elektronik posta yoluyla temin edilebilir.

İstekliler tekliflerini, son teklif verme tarihi olan 07.12.2018 CUMA Yerel Saat ile 13:30’a kadar Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletebilirler. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ile geç iletilen teklifler veya postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlgili zeyilname dokümanını bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.