AB Sivil Toplum Diyalogu Projelerimiz

Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

Proje ile Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyim paylaşmalarını sağlamak ve kurumlar arası iletişimin sürekli kılınması amaçlandı. Bu kapsamda Yunanistan’dan ANCE, Türkiye’den İstanbul Kültür Üniversitesi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) ve Derneğimizin katıldığı projede, göç ve sığınma politikaları bağlamında kurumlar arası diyaloğu geliştirmek ve Türkiye ve AB arasında göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflendi. Proje, Şubat 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında yürütüldü.

Akdeniz Köprüsü 2015: Türkiye ve İtalya’daki Sivil Toplumlar Arasında Bağ Kurulması

Proje, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği’nin iltica alanındaki insan hakları uygulamalarına ilişkin bilgisini arttırmayı amaçladı. Bu kapsamda, Türkiye’de Gaziantep ve İtalya’da Ligurya bölgesinde faaliyet gösteren STK ve yerel otoritelerin faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizi ile Türkiye ve İtalya’daki göçmen ve sığınmacılara yönelik mevzuatın karşılaştırmalı analizi yapıldı ve sonuçlarının, gerçekleştirilecek çalışma ziyaretleri ve toplantılarla paylaşılması planlandı. Proje, Şubat 2016-Mart 2017 tarihleri arasında yürütüldü.