Askıdaki Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje SGDD-ASAM ve Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığı ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında, söz konusu illerde 3500 kişi üzerinden algı tespitine yönelik saha araştırması yapıldı. Proje alanda algı tespitine yönelik ilk kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

  • İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi (EU Twinning Project TR07-JH-03) kapsamında geri gönderme ve barınma merkezlerinin kurulacağı Ankara, İzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli ve Kayseri illerinde yürütülen ve vatandaşların ve kamu kurum-kuruluş çalışanlarının konuya dair algıları ve bilgilerinin tespitini anlamaya yönelik saha araştırması
  • Bu illerde belediye ve kaymakamlık yetkilileri, akademisyenler, kamu kurumları, yerel hizmet sağlayıcılar ve insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi
  • Paydaşlarla gerçekleştirilen röportajları içeren 30 dakikalık bir belgesel filmi

 

Projenin çıktılarına Yayınlarımız bölümünden ulaşabilirsiniz.