Devam Eden Projeler

Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarının Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Güçlendirilmesi Projesi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), İstanbul Dolapdere ile Gaziantep Yeşilsu Çok Yönlü Destek Merkezlerinde MSD for Mothers Programı desteğinde “Sığınmacı Kadın ve Kız Çocuklarının Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 24 ay boyunca geçici koruma altındaki Suriyeliler ve sığınma başvurusunda bulunan Suriyeli olmayan yabancıların sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi için

Read More

Birlikte Güçlüyüz

“Birlikte Güçlüyüz” Projesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GIZ) desteğiyle Ankara’da SGDD ve İstanbul’da Mülteci Destek Derneği (MUDEM-RSC) tarafından yürütülmektedir. Proje ile; 18-30 yaş arasındaki Suriyeli ve Türk gönüllü gençlerin verilen eğitimlerle proje yazma/yönetme konularında deneyim kazanmaları, Suriyeli ve Türk topluluklarını işbirliği ve beraberliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında; 18-30 yaş arasındaki

Read More

Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi

SGDD’nin, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin işbirliğiyle Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir’de Göçmen Sağlığı Merkezleri açarak yürüttüğü proje; Suriyeli doktor ve hemşirelerin eğitimler aracılığı ile Türk sağlık sistemine dahil edilmesini, Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine, kültür ve dil duyarlılığı göz önünde

Read More

SADA-Kadın Güçlendirme ve Dayanışma Merkezi Projesi

AB Bölgesel Güven Fonu ve Japon Hükümeti tarafından finanse edilen UNWomen, ILO, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SGDD ortaklığıyla yürütülen Gaziantep SADA-Kadın Güçlendirme ve Dayanışma Merkezi Projesi, Suriyeli kadın ve kız çocuklarının geçim kaynağı fırsatlarına erişimlerini artırmayı, sosyal ve ekonomik istikrarını sağlamayı ve kendilerine yetebilir olmalarını hedeflemektedir. Türkçe dil kurslarının yanı sıra,

Read More

Türkiye’de Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen Mülteciler İçin Geliştirilmiş Destek Projesi – AB MADAD

Avrupa Birliği’nin desteği ile yürütülen bu projede, Suriye ve Irak krizlerinden etkilenen sığınmacı ve mültecilerin, yerel ve uluslararası koruma mekanizmalarına ulaşması, Psiko-sosyal destek hizmetlerinin sağlanması ve ev sahibi topluluklar ile mülteciler arasındaki toplumsal uyumun güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Mülteci Destek Derneği (MUDEM-RSC) ile birlikte yürütülen bu proje, kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitesinin

Read More

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri

Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir illerinde Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örğütü (WHO) tarafından desteklenen, WHO, ASAM ve Sağlık Bakanlığına bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütülen, 20 Şubat 2017’de imzalanan ve 13 ay sürecek “Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı

Read More

Yaşam Becerilerini Geliştirme Merkezi

PRM tarafından finanse edilen ve Ekim 2016’da başlayan proje, mültecilerin ev sahibi toplumla olan bağını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamlarına katkıda bulunmak için mültecilerin yaşam becerileri eğitimleri ve okul destek programları yoluyla kendine güvenini artırmayı amaçlamaktadır. Adana ve İstanbul’da birer eğitim merkezi kurulacaktır. Destek programları Türk dili kurslarını, İngilizce dil kurslarını, Mesleki

Read More

Kadınlar ve Kız Çocukları için Güvenli Alan

BM Nüfus Fonu UNFPA desteği ile kadın ve genç kızlara yönelik sağlık danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık ile üreme ve kadın sağlığı alanında eğitimler vermek üzere kurulan alanlar sağlık eğitmenleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakaları için de bir danışma ve vaka takibi merkezi olmayı amaçlıyor.

Read More

Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezleri

SGDD 2016 yılında, mülteci çocuklara ve ailelerine daha güvenli bir ortam yaratmak, çocukların zihinsel, duygusal ve psiko-motor gelişimlerini iyileştirmek adına çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla içinde Çocuk ve Gençlik Dostu Alanların da bulunduğu Çocuk ve Aile Destek Merkezlerini Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir ve İstanbul’da hayata geçirdi. Çocuk koruma sorumluları, sosyal çalışmacılar, psikologlar,

Read More

Çok Yönlü Destek Merkezleri

SGDD’nin 2013 yılından bu yana mülteci ve sığınmacılara daha kapsamlı hizmet sunmak için uyguladığı Toplum Merkezi Modeli ile sığınmacı ve mülteciler, sosyal ve hukuki danışmanlık, sağlık danışmanlığı ve psiko-sosyal destekten yararlanırken, dil kurslarına, sosyal aktivitelere, psiko-sosyal faaliyetlere, temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kurslara, yerel halk ve mülteciler arasında barışçıl ilişkiler

Read More