Tamamlanan Projeler

Türkiye’deki Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi

SGDD geçtiğimiz Kasım ayında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 18 ay sürecek olan “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri için Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” adlı projeyi uygulamaya başladı.  Proje kapsamında Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun illerinde açılacak dokuz yeni çok yönlü destek merkezinde ve Aksaray, Bolu, Sivas,

Read More

Barış ve Sanat Merkezi

Gaziantep’te faaliyet gösteren merkez sanat, spor ve eğitim alanına yoğunlaşarak mültecilere huzur ve barış ortamı içerisinde zaman geçirme imkânı veriyor. Etkinlikler kapsamında koro çalışmaları, merkez kütüphanesinde kitap kulübü, satranç ve futbol turnuvaları, el işi ve resim gibi sanatsal faaliyetler, fotoğraf sergileri, film festivali ve dil kursları ile okula yönelik etütler

Read More

REFWORK

İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin desteği ile gerçekleştirilen ve Nisan 2016’da başlayan projede; Mültecilerin haklarını ve ulaşabilecekleri hizmetleri pratik bir şekilde öğrenebilecekleri kendi kendine danışmanlık kitapçıkları, Mültecilerle gerçekleştirilen saha çalışmalarının anlatıldığı sahada faaliyet gösteren tüm aktörlerin yararlanabileceği “Mültecilerle Çalışmak” başlıklı bir rehber kitapçık ile, Mültecilere yönelik yazılı ve görsel basında yayınlanan haberlerin

Read More

Hukuk Kliniği

BMMYK, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve SGDD iş birliği ile Ankara’da faaliyete geçen Hukuk Kliniği, hukuki danışmanlık almak üzere kliniğe gelen ya da telefonla ulaşan sığınmacı ve mültecilere 9 Mayıs 2016 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladı, ilgili kurumlara yönlendirmelerde bulundu, hassas vakalar

Read More

Acil Müdahale Programı

Kasım 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 13 ilde yürütülen faaliyetler ile 100.000’e yakın mülteciye gıda dışı yardım ve alışveriş kartı ulaştırıldı. Adana ve Şanlıurfa’da kurulan ekipler Suriye’deki çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye kitlesel akın halinde sığınan mülteciler (Kobane ve Tel Abyad) ile kamp dışında yaşayan yerleşik mültecilerin

Read More

Kent Mültecilerine Yönelik Koruma Projesi

35 ilde faaliyet gösteren 30 saha ofisi ile SGDD tüm mülteci ve sığınmacı gruplarına ücretsiz sosyal ve hukuki danışmanlık ile psiko-sosyal destek sağlarken, BMMYK’daki dosya süreçlerini takip etme konusunda da destek oluyor. Mülteci ve sığınmacıların dil bariyerini aşmaları konusunda tercüman desteği sağlayan SGDD, yerel koruma mekanizmalarının işlerliğini artırma konusunda yerel

Read More

Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Koruma ve Beslenme Projesi

IMC VE UNICEF tarafından desteklenen proje kapsamında, kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklar için koruma ve beslenme faaliyetleri yürütülmüş ve İstanbul, Gaziantep’teki Çok Yönlü Destek Merkezleri içerisinde ya da yakınında Çocuk Dostu Alanlar (CFSs) kurulmuştur. Proje kapsamında, 5 yaş altı çocuklar (6-59 ay arası) için, çocuk gelişim uzmanları ve beslenme uzmanları

Read More

Askıdaki Yaşamlar için Diyalog

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Askıdaki Yaşamlar için Diyalog: Sığınmacı ve Mülteciler için Sivil Toplum Örgütleri Diyaloğu” adlı proje kapsamında, mülteci ve sığınmacıların haklara erişimine destek verecek yerel bir ağ oluşturmak, var olan yerel ağları güçlendirmek amacıyla Karabük, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun illerinde yerel otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla

Read More

Özel İhtiyaç Fonu Aracılığıyla Hassas Durumdaki Mültecilere Yardım Projesi

ASAM – IOM işbirliğinde yürütülen “Özel İhtiyaç Fonu” projesi 31 Aralık 2016 tarihinde sonlanmıştır. Eylül-Aralık 2016 periyodunu kapsayan proje kapsamında hassas durumda olan toplam 2083 faydalanıcıya/mülteciye (Suriyeliler ve Suriyeli olmayanlar) sağlık, eğitim, konaklama, hukuk gibi ihtiyaç alanlarında başta Gaziantep, Adana, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Konya, Kayseri, Denizli, olmak üzere ASAM

Read More

Nevşehir Kadın Hakları Projesi

Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı kapsamında ‘Nevşehir’de cinsiyet eşitliğini teşvik etme ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı yok etme ve ilde yaşayan yerel, sığınmacı ve mülteci kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal haklarına erişimini geliştirme” başlığı ile yürütülen projede alan araştırması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında Nevşehirli kadınlar ve Nevşehir’de

Read More