Çok Yönlü Destek Merkezleri

SGDD’nin 2013 yılından bu yana mülteci ve sığınmacılara daha kapsamlı hizmet sunmak için uyguladığı Toplum Merkezi Modeli ile sığınmacı ve mülteciler, sosyal ve hukuki danışmanlık, sağlık danışmanlığı ve psiko-sosyal destekten yararlanırken, dil kurslarına, sosyal aktivitelere, psiko-sosyal faaliyetlere, temel yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik kurslara, yerel halk ve mülteciler arasında barışçıl ilişkiler tahsis etmeyi amaçlayan aktivitelere katılarak tek bir noktadan birden fazla hizmete erişebiliyor.

Her yaştan sığınmacının katıldığı İngilizce, Türkçe, Arapça dil kursları, bilgisayar ve sanat eğitimleri ile mesleki eğitimler ve çocuklar için açık hava aktiviteleri bu merkezler aracılığıyla düzenleniyor. Merkezlerin temel amacı hassas durumdaki ve özel ihtiyaç sahibi mülteci ve sığınmacıların Türkiye’deki koruma mekanizmalarına erişimini kolaylaştırırken, mültecilerin kendi kendine yeterliliklerini, topluma entegrasyonlarının önündeki dil, eğitime ve iş yaşamına katılıma ilişkin engelleri aşmalarında yardımcı olmak. Merkezler ayrıca yerel halk ve mültecileri de bir araya getiren faaliyetlerle toplumlar arası anlayış ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Hassas durumdaki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda gıda dışı yardım malzemeleri (NFI) ve çeşitli harcamalar yapabilecekleri alışveriş kartları da çok yönlü destek merkezleri aracılığıyla yararlanıcılara ulaştırılıyor. Merkezler sosyal çalışmacılar, saha çalışanları, mobil saha ekipleri, psikologlar, sağlık eğitmenleri, engelli uzmanları, uyum uzmanları, gönüllüler, tercümanlar, destek ekipleri ve idari kadrosuyla faaliyet gösteriyor.

Çok Yönlü Destek Merkezleri İstanbul, Sakarya ve İzmir ‘de çalışmalarını BMMYK ve PRM desteği ile, Ankara’da ise GIZ desteğiyle yürütüyor. Gaziantep ve Adana’daki iki merkezimiz ise IPA40 projesi altında Avrupa Birliği fonu ve BMMYK desteğiyle yürütülmektedir.

2016 yılında SGDD, Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Barışa Katkı Aracı kapsamında desteği ile 9 ilde daha çok yönlü destek merkezleri açarak merkezlerin sunduğu danışmanlık hizmetleri ve aktivitelere ulaşımları kısıtlı Suriyeli olmayan sığınmacı ve mültecilere de ulaşmaya başladı. Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir ve Samsun illerinde faaliyetlerine başlayan Çok Yönlü Destek Merkezleri Suriyeli olmayan sığınmacı ve mülteciler başta olmak üzere tüm mülteci gruplarına ve yerel halka hizmet veriyor.