Değerlerimiz

Eşitlik: SGDD, tüm insanların eşit haklar ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur.

Ayrım gözetmemek: SGDD dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı yapmaz. İnsani yardım ihtiyaç ve hak temelli sağlanır.

Tarafsızlık: SGDD, çalışmalarını yürütürken taraf tutmaz. Dini, siyasi, etnik, ideolojik inançlar noktasında bildirim yapılmaz.

Bütünlük: SGDD, ortak ve bireysel çalışmalarında açık iletişimi hesaba katarak, dürüst ve şeffaftır.

Güvenilirlik: SGDD, karşılıklı saygıya önem verir. SGDD personeli ve gönüllüleri -insana ve temel değerlere saygı çerçevesinde- hiçbir ayrım yapmaksızın,  sığınmacılar ve mülteciler nezdinde güven sağlar.

Bağlılık: SGDD sığınmacılara ve göçmenlere her açıdan destek olmayı taahhüt eder.

Hesap verebilirlik: SGDD, tüm ortak ve bireysel işlerinde sorumluluk kabul eder.