Destekleyici Programlar, Teknik Eğitim ve Hukuki Destek Yoluyla Örgün Eğitim, Geçim Kaynakları ve Koruma Hizmetlerine Erişimi Sağlamak

Ocak 2017’de başlayan ve 12 ay sürmesi planlanan proje NRC ile ortak yürütülmektedir. Proje, mevcut ASAM Ofislerindeki hukuki danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve 6-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitim programlarının oluşturulmasını kapsar. Ankara, Konya ve Gaziantep’te ulaşılması hedeflenen çocuk sayısı 1500’dür.