روز جهانی سلامت روان ۱۰ اکتبر – I

792 میلیون نفر در سطح دنیا دچار مشکلات روحی و روانی هستند.