قلدری همتایان

به کسانی که هم سن و سال ما یا در موقعیت برابر با ما هستند، همتا می گوییم.

قلدری یا زورگویی همتایان چیست؟

عبارت است از ایجاد مزاحمت عامدانه و مداوم از طرف یک یا چند کودک برای کودکانی که تصور می کنند ضعیف تر و آسیب پذیر هستند. نوعی پرخاشگری است.

رفتار خشن با یک فرد به صورت عامدانه یا آسیب رساندن به او قلدری است.

قلدری می تواند در مدرسه، زمین بازی، خانه و یا اینترنت اتفاق بیفتد. هر کسی در هر سنی ممکن است در معرض قلدری قرار بگیرد.

اگر کسی شما را هل دهد، کتک بزند، مسخره کند، وسایل شما را به زور تصاحب کند یا به آنها آسیب برساند، به شما لقبی بدهد، عمداً شما را نادیده بگیرد، شما را طرد کند، یا به دلیل اینکه متفاوت هستید  شما را مسخره کند مرتکب قلدری شده است!

قلدری نتایج زیانبخش در بر دارد.

اگر در معرض قلدری و زورگویی قرار می گیرید، تقصیر شما نیست.

شوخی – بازیقلدری
اگر کسی آسیب نمی بینداگر آسیب جسمی، عاطفی و یا سایبری در میان است
همه به صورت برابر شرکت می کننداز طرف شخص یا اشخاص قوی اعمال می شود
همه به صورت برابر تفریح می کنندبیش از یک بار تکرار می شود
این شوخی است و یا بازی است. ین زورگویی است!

گاهی ممکن است آماج چنین رفتارهایی قرار بگیریم؛ امکان دارد آن را به رویمان نیاوریم، به خندیدن با دوستانمان ادامه دهیم و سعی کنیم ناراحتی مان را پنهان کنیم. با این حال باید یاد بگیریم که بازی و زورگویی را از یکدیگر تشخیص داده و اجازه قلدری به کسی ندهیم.

آدم قلدر پرخاشگر است. ممکن است اطاعت از او و تلاش برای برآوردن خواست هایش راه چاره نباشد.

اینکه بدانیم قلدری چیست و چگونه باید با آن مقابله کنیم بسیار مهم است!

قلدری انواع گوناگون دارد:

قلدری فیزیکی

قلدری فیزیکی یکی از انواع قلدری است که شامل رفتارهایی مانند زدن یک نفر، آسیب به وسایل دیگران و کشیدن موی دیگران می شود.

قلدری گفتاری

قلدری گفتاری علاوه بر فحش دادن، تهدید کردن و لقب دادن شامل رفتارهایی مانند مسخره کردن ویژگی های بدنی و ظاهر (قد، وزن، لباس، عینک)، طرز صحبت کردن و گویش و یا لهجه کودک می باشد.

قلدری اجتماعی

قلدری عاطفی شامل رفتارهایی مانند نادیده گرفتن دیگران، طرد یک نفر از گروه یا دایره دوستان، شرکت ندادن در بازی و غیبت و بدگویی و پخش شایعه می شود. رابطه های دوستی برای همه کودکان مهم است. تلاش برای تاثیر منفی بر روابط، اعمال تبعیض و تلاش برای طرد یک نفر از گروه، رفتارهای نادرست و زورگویانه هستند.

قلدری سایبری

قلدری سایبری شامل ارسال پیامک با مضمون تحقیرآمیز، پخش بدون اجازه عکس های یک نفر در اینترنت، ارسال کامنت های توهین آمیز و پخش اخبار جعلی می شود.

در قلدری همتایان افراد زیر دخیل هستند:

  1. شخصی که رفتار زورگویانه از خود بروز می دهد
  2. شخص قربانی
  3. تماشاگران

شخصی است که از نظر فیزیکی و روانی در موقعیت قوی تری نسبت به قربانی قرار داشته و به او آسیب می رساند.

إعلان

يواصل مكتبنا التمثيلي في اسطنبول تقديم خدماته في المبنى الجديد المتواجد في أوكميدان.

إعلان

يقدم الخط الاستشاري التابع لمكتب SGDD-ASAM التمثيلي في إسطنبول خدماته بين الساعات 09.00-12.30 خلال أيام العمل.

Announcement

Our Istanbul Representative Office continues its services in our new building in Okmeydanı

Announcement

ASAM Istanbul Representative Office Counseling Line operates from 09.00-12.30 on weekdays.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.