کارگاه افزایش آگاهی در حمایت روانشناسی برگزار شد

اولین کارگاه و میزگرد "پروژه افزایش آگاهی سلامت روانی و حمایت روانی پناهجویان مقیم ترکیه در ازمیر از سوی آسام با حمایت مالی وزارت امور خارجه هلند برگزار شد.

در این رویداد که به مدت دو روز با مشارکت اداره مدیریت مهاجرت استان ازمیر، اداره خانواده و خدمات اجتماعی استان، مدیریت بهداشت، شهرداری های مختلف، سازمان های مردم نهاد و پناهجویان برگزار شد، گزارش تحلیل نیاز در چارچوب پروژه ارائه شد. موسسات، خدمات و فعالیت های خود در حوزه ی سلامت روان را به اشتراک گذاشتند. مشکلات و راه حل های سلامت روان پناهجویان با همه شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت.